Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Wręczanie nagród za sezon 2014r.


Dodano 11 października 2014

Zebranie członków Oddziału Nakło odbędzie się 08 listopada o godzinie 16,00 w restauracji "Cechowa" na ul. Piotra Skargi 15.


46 Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Bydgoszcz


Dodano 11 października 2014

KOMUNIKAT

46 Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Bydgoszcz

Nakło 2014

 

TERMIN WYSTAWY:    29 - 30,11,2014r.

MIEJSCE WYSTAWY: sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle, ul. St.Staszica 18

                                                                                                                                                            

Program Wystawy

 

        28,11,2014r. - piątek

    - przyjmowanie gołębi godz. od 16,00 do 18,00

    - ocena sędziowska od godz. 19,00

      

       29,11,2014r. – sobota

    - otwarcie wystawy godz. 09,00

    - zwiedzanie wystawy od godz. 09,00 do 18,00

    - posiedzenie Zarządu Okręgu godz. 11,30

    - wręczanie nagród za Mistrzostwo Okręgu godz. 15,00

 

       30,11,2014r. - niedziela

    - zwiedzanie wystawy od godz. 8,00

    - wręczanie nagród za wystawę godz. 14,00

    - wydawanie wystawionych gołębi po rozdaniu nagród za wystawę

 

 

Deklaracje (w dwóch kopiach na jednego gołębia)  z załączoną i czytelnie wypełnioną kartą oceny BEZ NAZWISKA dostarczyć do organizatora najpóźniej do dnia 16,11,2014r.   

Ustalona opłata od sztuki wynosi 7zł. Deklaracje, karty ocen, kopię wpłaty przekazać na adres v-ce Prezesa ds.lotowych

Piotr Makowczyński, ul.Paderewskiego 21, 89-100 Nakło nad Notecią

Wpłaty należy dokonać na konto PZHGP Oddział Nakło Bank  Spółdzielczy w Nakle 53817900090000125420000010

Nagrody zdobędą gołębie w poszczególnych kategoriach w ilości 20% wystawionych eksponatów.

Hodowcy, których gołębie zakwalifikują się do reprezentacji Okręgu zobowiązani są do ich dostarczenia w wyznaczonym terminie celem wysłania na wystawę  Regionu II oraz na Wystawę Ogólnopolską.

Zarządy oddziałów potwierdzają zgodność deklaracji pieczątką oraz podpisami.

 

Na wystawie będą obowiązywały następujące klasy wystawowe i warunki:

 

      KL.I –    Olimpijska Standard – samczyki - gołębie, które w latach 2013-2014 uzyskały minimum 2500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km i przy min. ilości 150 gołębi biorących   udział w locie i 20 hodowców. W roku bieżącym minimum 750 kkm.

KL.II -   Olimpijska Standard – samiczki - gołębie, które w latach 2013-2014 uzyskały minimum 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km i przy min. ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W roku bieżącym minimum 600 kkm.

KL.III – SPORT A - gołębie bez względu na płeć, które w latach 2013-2014 uzyskały 10 konkursów w lotach od 100 do 400 km według systemu coefficjentów na bazie 1:5 o łącznej odległości 1500 km. przy minimalnej ilości 250 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców.

KL.IV – SPORT B - gołębie bez względu na płeć, które w latach 2013-2014 uzyskały 8 konkursów w lotach od 300 do 600 km według systemu coefficjentów na bazie 1:5 o łącznej odległości, co najmniej 2800 km przy minimalnej ilości 250 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców.

KL.V – SPORT C - gołębie bez względu na płeć, które w latach 2013-2014 uzyskały 6 konkursów w lotach pow. 500 km według systemu coefficjentów na bazie 1:5 o łącznej odległości, co najmniej 3000 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców.

KL.VI – SPORT D - gołębie bez względu na płeć, które w latach 2013-2014 uzyskały 11 konkursów według systemu coefficjentów na bazie 1:5 o łącznej odległości, co najmniej 3500 km.

100-400 km

od 3 do 5 konkursów

min. 250 goł.

min. 20 hodowców

300-600 km

od 2 do 6 konkursów

min. 250 goł.

min. 20 hodowców

pow. 500 km

od 1 do 3 konkursów

min. 150 goł.

min. 20 hodowców

KL. VII – SPORT E (maraton) - gołębie bez względu na płeć, które w latach 2013-2014 uzyskały 4 konkursy w lotach pow. 700 km według systemu coefficjentów na bazie 1:5 o łącznej odległości, co najmniej 2800 km przy minimalnej ilości 250 gołębi biorących udział w locie i 50 hodowców.

KL.VIII – SPORT F (młode) -  gołębie bez względu na płeć, które w roku 2014 uzyskały  3 konkursy w lotach powyżej 100 km i łącznie 300 kkm według systemu coefficjentów na bazie 1:5 przy minimalnej ilości 250 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców.

   KL.IX – SPORT G (roczne) gołębie roczne bez względu na płeć, które w roku 2014 uzyskały 5 konkursów i minimum 500 kkm w lotach pow. 100 km według systemu, coefficjentów na bazie 1:5 przy minimalnej ilości 250 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców

              KL.X – SPORT H (dorosłe) – gołębie dorosłe bez względu na płeć, które w 2014r. uzyskały w lotach 6 konk. i minimum 1800 kkm w lotach ponad 300 km według systemu coefficjentów na bazie 1:5 przy minimalnej ilości 250 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców.

KL.XI – SPORT wyczyn – gołębie sklasyfikowane wg najwyższego kkm uzyskanego w latach 2013-2014 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.                            

 

  Uwaga: gołębie w klasach Sport będą oceniane oddzielnie za wyczyn i standard.

 

KL.XII -  Dalekodystansowa - Standard – samce i samice, które w roku 2013 lub 2014 zdobyły minimum 1 konkurs z lotu powyżej 500 km.

KL.XIII -   Średniodystansowa- Standard – samce i samice, które w roku 2013 lub 2014 zdobyły minimum 1 konkurs z lotu od 300 do 600 km       

KL.XIV-  Krótkodystansowa – Standard – samce i samice, które w roku 2013 lub 2014 zdobyły minimum 1 konkurs z lotu od 100 do 400 km.

KL.XV- Młode – Standard – samce i samice, które w roku 2014 zdobyły minimum 1 konkurs w lotach powyżej 100 km.

KL.XVI-Poglądowa – samce i samice dorosłe, które nie osiągnęły limitu w/w klasach lub nie brały udziału w lotach, a posiadają wysokie walory standardu.

 

Uwaga: w klasach od III do XVI ocena za standard oddzielnie dla samców i samic.

 


Super Mistrzostwo.


Dodano 7 września 2014

Super Mistrzem Oddziału Nakło w sezonie 2014r. został Salewski Maciej.

Ostatnio dodane listy konkursoweWolin 2

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-07 09:51

Wolin 1

31 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-31 20:09

Płoty

24 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-31 20:09

Białogard

17 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-18 21:41

Przejdź do list konkursowych